Jaskinia Radochowska

  • foto: Marzena Zawal, jaskiniaradochowska.pl

    foto: Marzena Zawal, jaskiniaradochowska.pl

Udostępniona do zwiedzania turystycznego jaskinia krasowa w soczewie marmurów na jej styku z łupkami łyszczykowymi. Zlokalizowana w dolinie potoku Jaskiniec, u stóp Bzowca w Górach Złotych, w pobliżu wsi Radochów. Znana jest już od połowy XVIII wieku, ale wciąż kryje wiele tajemnic. Można ją zwiedzić z przewodnikiem i poczuć smak prawdziwej przygody. Trasa do zwiedzania ma ok. 300 metrów, a łączna długość korytarzy to ponad 500 m. Część trasy trzeba pokonać przeciskając się przez ciasne szczeliny, zwiedzanie jaskini jest w pełni bezpieczne, także dla małych dzieci (min. wiek dziecka 3,5 roku).