Minieuroland - park miniatur

  • foto: minieuroland.pl

    foto: minieuroland.pl

Park Miniatur Minieuroland to obiekt o pow. 20 ha liczący obecnie ponad 40 miniatur (docelowo planowanych jest ponad 100), wzorowanych na słynnych budowlach z całego świata, a zwłaszcza Europy i Dolnego Śląska, w tym Kłodzka i okolic.